فهرست

به اشتراک بگذارید

برچسب: طراحی جواهرات

ارکیده صالحی(مدیریت گالری طلای ارکیده) - شهروز معنوی - نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 ارکیده صالحی(مدیریت گالری طلای ارکیده) - شهروز معنوی - نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 مشاهده ویدیو
41
ارکیده صالحی(مدیریت گالری طلای ارکیده) – شهروز معنوی – نمایشگاه طلا و جواهر تهران ۱۳۹۷

shemsh

۱۱/۰۲/۱۳۹۸

1328

ارکیده صالحی(مدیریت گالری طلای ارکیده) - شهروز معنوی - نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397

مشاهده ویدیو
سیدمحمد مرتضوی - شهروز معنوی - نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 سیدمحمد مرتضوی - شهروز معنوی - نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 مشاهده ویدیو
32
سیدمحمد مرتضوی – شهروز معنوی – نمایشگاه طلا و جواهر تهران ۱۳۹۷

shemsh

۱۱/۰۲/۱۳۹۸

762

سیدمحمد مرتضوی(سعید مرتضوی- نویسنده کتاب طراحی جواهرات با متریکس و طراح جواهرت) - شهروز معنوی - نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397

مشاهده ویدیو
علیرضا رئوف پناه علیرضا رئوف پناه مشاهده ویدیو
117
اولین دوره مسابقات طراحی جواهرات ایرانی اسلیمی

shemsh

۱۰/۰۲/۱۳۹۸

713

اولین دوره مسابقات طراحی جواهرات ایرانی اسلیمی

مشاهده ویدیو
شهروز معنوی - محسن محمدولی شهروز معنوی - محسن محمدولی مشاهده ویدیو
11
شهروز معنوی – محسن محمدولی

shemsh

۰۳/۰۴/۱۳۹۷

850

شهروز معنوی – محسن محمدولی

مشاهده ویدیو
محسن محمدولی-شهروز معنوی محسن محمدولی-شهروز معنوی مشاهده ویدیو
8
شهروز معنوی – محسن محمدولی

shemsh

۰۳/۰۴/۱۳۹۷

702

شهروز معنوی – محسن محمدولی

مشاهده ویدیو
شهروز معنوی - محسن محمدولی شهروز معنوی - محسن محمدولی مشاهده ویدیو
6
شهروز معنوی – محسن محمدولی

shemsh

۰۳/۰۴/۱۳۹۷

651

شهروز معنوی – محسن محمدولی

مشاهده ویدیو
شهروز معنوی - آکادمی مزتضوی شهروز معنوی - آکادمی مزتضوی مشاهده ویدیو
11
شهروز معنوی – آکادمی مزتضوی

shemsh

۰۳/۰۴/۱۳۹۷

867

شهروز معنوی – آکادمی مزتضوی

مشاهده ویدیو
شهروز معوی - آکادمی مرتضوض شهروز معوی - آکادمی مرتضوض مشاهده ویدیو
11
شهروز معوی – آکادمی مرتضوی

shemsh

۰۳/۰۴/۱۳۹۷

1073

شهروز معوی – آکادمی مرتضوی

مشاهده ویدیو
شهروز معنوی شهروز معنوی مشاهده ویدیو
10
شهروز معنوی – محسن محمدولی-آکادمی مرتضوی

shemsh

۰۳/۰۴/۱۳۹۷

1097

شهروز معنوی – محسن محمدولی-آکادمی مرتضوی  

مشاهده ویدیو
محسن محمدولی-شهروز معنوی محسن محمدولی-شهروز معنوی مشاهده ویدیو
7
طراحی جواهرات / محسن محمدولی / شهروز معنوی

shemsh

۰۶/۰۳/۱۳۹۷

838

طراحی جواهرات / محسن محمدولی / شهروز معنوی

مشاهده ویدیو