فهرست

به اشتراک بگذارید

برچسب: نمایشگاه طلا و جواهر

سیدهادی خوشبخت / شهروز معنوی / نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 سیدهادی خوشبخت / شهروز معنوی / نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 مشاهده ویدیو
27
سیدهادی خوشبخت / شهروز معنوی / نمایشگاه طلا و جواهر تهران ۱۳۹۷

shemsh

۱۱/۰۲/۱۳۹۸

907

سیدهادی خوشبخت / شهروز معنوی / نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397

مشاهده ویدیو
امیرکاظم کفایتی / شهروز معنوی/ نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 امیرکاظم کفایتی / شهروز معنوی/ نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 مشاهده ویدیو
34
امیرکاظم کفایتی / شهروز معنوی/ نمایشگاه طلا و جواهر تهران ۱۳۹۷

shemsh

۱۱/۰۲/۱۳۹۸

753

امیرکاظم کفایتی / شهروز معنوی/ نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397

مشاهده ویدیو
هومن زنگنه (مدیرعامل شرکت فناوران زرین - گالری هومن)/ شهروز معنوی / نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 هومن زنگنه (مدیرعامل شرکت فناوران زرین - گالری هومن)/ شهروز معنوی / نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 مشاهده ویدیو
20
هومن زنگنه (مدیرعامل شرکت فناوران زرین – گالری هومن)/ شهروز معنوی / نمایشگاه طلا و جواهر تهران ۱۳۹۷

shemsh

۱۱/۰۲/۱۳۹۸

1593

هومن زنگنه (مدیرعامل شرکت فناوران زرین - گالری هومن)/ شهروز معنوی / نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397

مشاهده ویدیو
نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 مشاهده ویدیو
5
نمایشگاه طلا و جواهر تهران ۱۳۹۷

shemsh

۱۱/۰۲/۱۳۹۸

496

نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397

مشاهده ویدیو
فتا محمدی فرد - مدیرعامل شرکت آفرینش پندار آینده - شهروز معنوی - نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 فتا محمدی فرد - مدیرعامل شرکت آفرینش پندار آینده - شهروز معنوی - نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397 مشاهده ویدیو
7
فتا محمدی فرد – مدیرعامل شرکت آفرینش پندار آینده – شهروز معنوی – نمایشگاه طلا و جواهر تهران ۱۳۹۷

shemsh

۱۱/۰۲/۱۳۹۸

572

فتا محمدی فرد - مدیرعامل شرکت آفرینش پندار آینده - شهروز معنوی - نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397

مشاهده ویدیو
ابراهیمی مدرس گوهرشناسی و عکاسی از جواهرات در نمایشگاه طلا و جواهر تهران - شهروز معنوی 1397 ابراهیمی مدرس گوهرشناسی و عکاسی از جواهرات در نمایشگاه طلا و جواهر تهران - شهروز معنوی 1397 مشاهده ویدیو
7
ابراهیمی مدرس گوهرشناسی و عکاسی از جواهرات در نمایشگاه طلا و جواهر تهران – شهروز معنوی ۱۳۹۷

shemsh

۱۱/۰۲/۱۳۹۸

517

ابراهیمی مدرس گوهرشناسی و عکاسی از جواهرات در نمایشگاه طلا و جواهر تهران - شهروز معنوی 1397

مشاهده ویدیو
آیت محمدولی - ابراهیم محمدولی - ریاست اتحادیه طلا و جواهر تهران - شهروز معنوی -- نمایشگاه طلا و جواهر آیت محمدولی - ابراهیم محمدولی - ریاست اتحادیه طلا و جواهر تهران - شهروز معنوی -- نمایشگاه طلا و جواهر مشاهده ویدیو
8
نمایشگاه طلا و جواهر تهران / ابراهیم محمدولی(ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر تهران) / شهروز معنوی

shemsh

۱۱/۰۲/۱۳۹۸

493

نمایشگاه طلا و جواهر تهران / ابراهیم محمدولی(ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر تهران) / شهروز معنوی

مشاهده ویدیو
حمیدرضا علیمردانی - شهروز معنوی - نمایشگاه طلا و جواهر تهران حمیدرضا علیمردانی - شهروز معنوی - نمایشگاه طلا و جواهر تهران مشاهده ویدیو
7
مصاحبه با آقای حمیدرضا علیمردانی – یازدهمین نمایشگاه طلا و جواهر تهران ۱۳۹۷

shemsh

۱۱/۰۲/۱۳۹۸

611

مصاحبه با آقای حمیدرضا علیمردانی - یازدهمین نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397

مشاهده ویدیو
شهروز معنوی - محمود بندرچی شهروز معنوی - محمود بندرچی مشاهده ویدیو
11
شهروز معنوی – محمود بندرچی

shemsh

۰۳/۰۴/۱۳۹۷

790

شهروز معنوی – محمود بندرچی

مشاهده ویدیو
محمود بندرچی-شهروز معنوی محمود بندرچی-شهروز معنوی مشاهده ویدیو
4
محمود بندرچی / شهروز معنوی

shemsh

۰۶/۰۳/۱۳۹۷

935

محمود بندرچی / شهروز معنوی

مشاهده ویدیو